Glasvezel in het Land van Swentibold

Helaas kan DELTA Netwerk momenteel nog niet starten met de aanleg van het glasvezelnetwerk in het Land van Swentibold.

De aanhoudende onzekerheid over de aanleg van het glasvezelnetwerk heeft geleid tot het besluit op dit moment geen glasvezelnetwerk aan te leggen in het Land van Swentibold.

Wij betreuren het dat er niet eerder duidelijkheid kon worden gegeven.

Inwoners die een abonnement hebben afgesloten worden per brief geïnformeerd. Deze abonnementen komen te vervallen.