Compensatie bij een netwerkstoring

Vanaf 1 juli 2017 hebben klanten recht op een compensatie bij storingen van radio- en televisie-, internet- of telefoniediensten, als die langer dan 12 uur duren.

 

Voorwaarden storing

De storing moet wel aan een paar voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een vergoeding:

  • De storing deed zich voor op de hele dienst; dit betekent dat er helemaal geen radio of televisie, internettoegang of vaste telefonie werd geleverd.
  • De storing duurde minstens 12 uur.
  • De storing is opgelost (wanneer de storing nog niet is opgelost, behandelen we de aanvraag als klacht en wordt eerst de storing opgelost voordat het compensatiebedrag bepaald kan worden).
  • Er is geen recht op compensatie als de storing het gevolg is van een overstroming, terroristische aanslag of oorlog.

 

Hoe komt de vergoeding tot stand?

De vergoeding bedraagt minimaal een euro en voor elke 24 uur dat de storing duurde, heb je recht op een dertigste deel van de maandelijkse kosten voor het abonnement.

Voorbeeld: Bij een maandabonnement van € 46, loopt het bedrag na elke 24 uur op met € 1,53. Gerekend vanaf het moment dat de storing al twaalf uur duurt. Tussen 0 en 12 uur krijg je geen vergoeding. Vanaf 12 tot 24 uur wordt dan als eerste dag berekend. (1/30 * € 46 = € 1,53).

De compensatie wordt verrekend met het factuurbedrag. De verrekening zie je dus terug op je factuurnota die je maandelijks ontvangt. Heb je in de tussentijd je abonnement opgezegd of is het niet mogelijk om de vergoeding met je factuur te verrekenen? Dan maken wij de compensatie over op het bij ons bekende rekeningnummer. Het is niet mogelijk om de vergoeding op een ander rekeningnummer te ontvangen.

 

Hoe dien ik een compensatieverzoek in?

Op je persoonlijke servicepagina Mijn Caiway onder 'Zelf regelen' kun je inloggen om een verzoek in te dienen voor een compensatievergoeding. Je beantwoordt een aantal vragen, waarna wij je verzoek in behandeling nemen. Via e-mail houden wij je op de hoogte van de voortgang.

Tevens is het mogelijk om het verzoek voor compensatie per brief in te sturen naar:

Delta Fiber Nederland B.V.
Postbus 4033
3102 GA Schiedam

Vermeld daarbij wel de volgende gegevens:

  • Je klantcode.
  • Het adres waar gebruik wordt gemaakt van de diensten.
  • Het factuuradres (als dit afwijkt van het gebruikersadres).
  • Op welke dienst(en) de storing zich voordeed; radio en televisie, internettoegang of vaste telefonie.
  • Begin- en eindtijdstip van de storing.