privacy

Caiway – DELTA

Caiway respecteert je privacy.
We verwerken jouw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

DELTA Fiber Nederland B.V. (KvK: 22051676) statutair gevestigd te Middelburg en kantoorhoudende te (3112 NB) Schiedam aan de Overschieseweg 203 (hierna aangeduid als: DELTA), is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Caiway Diensten B.V. is per 1-1-2020 opgegaan in DELTA, maar blijft haar diensten en activiteiten aanbieden onder de merknaam Caiway.
De volledige privacyverklaring van DELTA is onderaan deze pagina te vinden.

Wat zijn ‘persoonsgegevens’?

Dit zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Hiermee worden alle gegevens bedoeld die direct dan wel indirect iets (kunnen) zeggen over jou als individu.
Dit zijn bijvoorbeeld gegevens als jouw: telefoonnummer, IP-adres, e-mail, naam en adres.

Wat bedoelen wij met ‘verwerken’?

Dit betreffen alle mogelijke handelingen die met betrekking tot persoonsgegevens kunnen worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het: bewaren, verzamelen, inzien, verzenden of vernietigen van jouw gegevens.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens hoofdzakelijk om onze diensten te kunnen leveren. Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens o.a. om: 
 • te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • jou betere aanbiedingen te kunnen doen;
 • onze service te kunnen verbeteren of;
 • storingen op te lossen.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

DELTA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de realisering van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, maar persoonsgegevens worden niet langer dan 7 jaar, na afloop van je contract, bewaard.

Beveiliging

DELTA heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerkingen. Denk hierbij aan een informatiebeveiligingsbeleid, spamfilters, virusscanners, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar (persoons)gegevens zijn opgeslagen.

Caiway Veilig Internet

Caiway en DELTA Veilig Internet is een beveiligingsoplossing op basis van F-Secure Internet Security om computers, tablets en smartphones te beschermen. Recentere versies bevatten ook een beheerportal, F-Secure Avenue, om u te helpen uw licenties op al uw apparaten en die van uw gezinsleden beter te beheren. Mbt uw privacy is het volgende van toepassing:

 • we vragen om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer;
 • we verzamelen anonieme beveiligingsgegevens om uw apparaat te beschermen;
 • de gegevensverzameling is alleen van toepassing op uw apparaat en onze service;
 • portal biedt beperkte zichtbaarheid voor de gebruiker die hetzelfde abonnement delen.

Het volledige privacybeleid van F-Secure Internet Security is te vinden op https://www.f-secure.com/en/legal/privacy/consumer/total.

Jouw Privacyrechten

Je hebt het recht om:
 • inzage te krijgen in welke persoonsgegevens we van jou verwerken;
 • in sommige gevallen je persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen;
 • in sommige gevallen het verwerken van persoonsgegevens te blokkeren of te beperken;
 • je persoonsgegevens over te laten dragen.

Hoe maak ik gebruik van bovenstaande rechten?
Stuur je verzoek naar: [email protected].
Voordat we je verzoek in behandeling kunnen nemen, moeten we allereerst controleren of je bent wie zegt dat je bent. Zo voorkomen wij dat kwaadwillende misbruik (kunnen) maken van jouw gegevens.

Het verzoek dient daarom minimaal de volgende gegevens te bevatten:
 • je volledige naam
 • klantnummer
 • postcode + huisnummer

Wij reageren binnen één maand na ontvangst van een verzoek. Als dit ons niet lukt, zullen wij je dit binnen de maand laten weten. Wij kunnen de termijn, tot het nemen van een beslissing, dan verlengen tot maximaal drie maanden.

Binnen de groep van DELTA hebben we een Functionaris Gegevensbescherming (hierna: FG) in dienst. Als je privacy gerelateerde vragen voor onze FG hebt, dan kun je je vraag richten aan: [email protected].

Download hier de volledige privacyverklaring