• Webmail
  • Over Caiway


Privacy verklaring

Privacy verklaring van CAIW Diensten B.V. vanaf 1 april 2016

Deze privacyverklaring is van belang voor alle klanten die radio en televisie, internettoegang of vaste telefonie afnemen van CAIW Diensten BV. In deze privacyverklaring geven we aan hoe we met jouw persoonlijke gegevens omgaan. We zijn verplicht om je te informeren over hoe we met jouw ‘verkeersgegevens’ omgaan (wat dat voor gegevens zijn wordt verderop uitgelegd). Door middel van deze verklaring wil CAIW voldoen aan die verplichting. Dit is geen juridisch document; het is vooral informatief bedoeld.

Consumenten vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun gegevens. Belangrijke aspecten van de privacy zijn wettelijk geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en in de Telecommunicatiewet. CAIW heeft in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden bepalingen opgenomen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Om een dienst te kunnen leveren en factureren hebben we bepaalde gegevens van je nodig. We vragen daarbij alleen om gegevens die we nodig hebben om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Daarnaast kan je in de ‘Mijn Caiway’ omgeving, als je dat wilt, enkele aanvullende gegevens verstrekken, die we gebruiken om je gericht te kunnen informeren.

CAIW is terughoudend met het benaderen van klanten met marktonderzoeken. Je kunt in de ‘Mijn Caiway' omgeving aangeven of je bereid bent om mee te werken aan zo'n onderzoek. We kunnen je wel informatie over onze producten sturen. We benaderen je niet namens derden en we geven je e-mailadres niet door. Artikel 10 van de Algemene Voorwaarden biedt ons trouwens wel de mogelijkheid om je gegevens aan anderen door te geven, maar alleen als je daar je toestemming voor hebt gegeven.

Als je onze diensten, zoals IP televisie, internet of telefonie, gebruikt, houden we bepaalde gegevens bij. Ook hier gaat het om gegevens die we nodig hebben voor de dienstverlening; in dit geval gaat het echter om zogenaamde verkeersgegevens, die nodig zijn om de diensten goed te laten werken of om het gebruik in rekening te kunnen brengen.

In de meeste gevallen worden dergelijke gegevens direct gewist na gebruik maar een aantal gegevens bewaren we langer: zes maanden (internet) of twaalf maanden (telefonie). Het gaat ons er daarbij niet om te weten wat je precies doet met onze diensten Het gaat bij internet om gegevens over de toegang tot internet (zoals het IP adres), de hoeveelheid dataverkeer en het gebruik van mail. Bij telefonie gaat het om informatie over de gesprekken (de zogenaamde Call Detail Records met daarin het gekozen nummer en de gespreksduur). Deze gegevens gebruiken we om gespecificeerde telefoonrekeningen op te kunnen stellen, als er klachten zijn over de verbinding en om de Fair Use Policies toe te kunnen passen. Verder bewaken we de omvang van het verkeer van je internet homepage en de omvang van jouw mailbox. We registreren echter niet zaken als je surf- en e-mailgedrag.

We geven je verkeersgegevens alleen door aan anderen als we daarvoor een wettelijke verplichting hebben. Bij het gebruik van internet moet je je wel realiseren dat anderen dan CAIW van alles kunnen registreren, zoals je bezoeken aan websites.


CAIW Diensten B.V., 1-4-2016