Installatieservice en Monteursbezoek

Mogelijkheden voor installatie en monteursbezoek

Hulp bij het aansluiten van uw installatiepakket
Als u nieuwe apparatuur van Caiway heeft ontvangen, kunt u deze met behulp van de handleidingen eenvoudig zelf aansluiten. Wanneer u hier hulp bij nodig heeft, dan kunt u tegen vergoeding ook gebruikmaken van onze installatieservice. Bekijk de mogelijkheden.

Inhome monteur
Wanneer u problemen heeft met uw internetverbinding of storing ervaart, dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice en vragen naar de inhome monteur. Deze inhome monteur meet het signaal dat binnenkomt op uw hoofdaansluiting om de oorzaak van het probleem te onderzoeken. Als blijkt dat de oorzaak is gelegen in uw binnenhuisinstallatie (bijv. uw tv, video, snoer, internetconfiguratie en/of extra aansluitingen in huis), dan kan onze inhome monteur het probleem indien gewenst meteen oplossen.  

De kosten voor de oplossing door de inhome monteur bedragen € 40,00 (inclusief voorrijkosten, ongeacht de duur) Let op! Deze kosten zijn exclusief randapparatuur en bekabeling.

Storingsmonteur
Wanneer u er zeker van bent dat de oorzaak van de storing is gelegen in het netwerk buiten uw huis, dan kunt u een afspraak maken met een storingsmonteur. Deze monteur meet het signaal dat binnenkomt op uw hoofdaansluiting om de oorzaak van het probleem te onderzoeken. Als inderdaad blijkt dat de storing in het netwerk buiten uw huis ligt, dan lost de monteur dit vanzelfsprekend ter plekke en gratis op, als dat kan. Lukt het oplossen niet meteen en moeten er werkzaamheden in het netwerk uitgevoerd worden, dan verzorgt een monteur dit vanzelfsprekend op een later tijdstip. U hoeft daarvoor niet thuis te blijven. We laten u per e-mail weten wanneer de storing is verholpen.

Als onverhoopt blijkt dat de oorzaak van de storing toch in uw binnenhuisinstallatie is gelegen, dan zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen:
- ma t/m vr van 08.30 tot 17.00 uur (servicetijd) € 40,00
Extra informatie bij een afspraak met de monteur

1. Een afspraak voor monteursbezoek, wat kunt u verwachten? 
Wanneer kunt u de monteur verwachten? Caiway kent 2 tijdsdelen voor monteursafspraken:
’s ochtends van 08.00 tot 13.00 uur
’s middags van 12.00 tot 18.00 uur

Deze tijden zijn inclusief eventuele uitloop. Storingswerkzaamheden zijn lastig in te plannen en lopen soms uit. Daarnaast heeft de monteur soms ook te maken met vertraging in het verkeer.

Partners
Caiway heeft gespecialiseerde partners die helpen bij het oplossingen van storingen bij onze klanten. Het gaat hier om medewerkers van de firma’s Guidion Computer Buddies, Schuuring en Koning & Hartman. De medewerkers van deze firma’s voeren dus in opdracht van Caiway de werkzaamheden uit. U kunt de monteur altijd vragen zich te legitimeren.

2. Wanneer brengt Caiway voorrijkosten in rekening?
Caiway brengt in de volgende gevallen voorrijkosten in rekening:

1. Indien u niet thuis bent op het afgesproken tijdstip.
2. Indien de oorzaak van de storing aan uw bekabeling en/of de aansluiting van de modem/mediabox ligt.

3. Wanneer is Caiway verantwoordelijk voor het oplossen van de storing?

1. Bij een defect aan het kabelmodem;
2. Als het Abonnee Overname Punt (hoofdaansluiting) defect is;
3. Als de signaallevering vanuit ons netwerk niet afdoende is. Dit betekent vaak dat er in de straat of wijk problemen zijn. Hiervoor moeten gespecialiseerde medewerkers komen.

Het gedeelte van de hoofdaansluiting tot de aansluiting van uw apparatuur is uw eigen verantwoordelijkheid. Heeft u onze producten anders aangesloten dan staat aangegeven in de installatiehandleiding? Dan kan dat heel goed de oorzaak zijn van de storing.  

Waar is het Abonnee Overname Punt (de hoofdaansluiting)?
Dit is de plek waar de (groene) kabel vanuit de straat het huis binnenkomt. Vanaf dat punt bent u zelf verantwoordelijk voor de signaalkwaliteit en het aansluiten van bekabeling en apparatuur. In oudere woningen, van vóór 1980, is het Abonnee Overname Punt meestal in de woonkamer. In nieuwere woningen zal dit over het algemeen in de meterkast zijn.

4. Als onverwacht de afspraak niet door kan gaan
Als u niet aanwezig bent tijdens de gemaakte afspraak dan zal de monteur voorrijkosten in rekening brengen. Kunt u niet aanwezig zijn? Stuur dan een email naar afspraak@caiway.nl of bel 088 2249 111 (tarief 088-nummer) om de afspraak te verzetten.

5. Storing verholpen voordat de monteur op bezoek komt?
Als u constateert dat de storing vóór de geplande afspraak is verholpen dan is het verstandig om deze afspraak tijdig te annuleren. Stuur in dat geval een email naar afspraak@caiway.nl of bel 088 2249 111 om de afspraak te annuleren. U hoeft dan niet thuis te blijven en u krijgt geen voorrijkosten in rekening gebracht.