Privacy verklaring

Privacy verklaring van CAIW tot 1 april 2016
Deze verklaring is van belang voor alle consumenten en zakelijke klanten die een of meerproducten of diensten afnemen van CAIW Diensten (radio en televisie, internet, digitale telefonie of zakelijke diensten). In deze privacyverklaring geeft CAIW aan hoe we met uw persoonlijke of bedrijfsgegevens omgaan. We zijn wettelijk verplicht om u te informeren over hoe we met uw ‘verkeersgegevens' omgaan (wat dat voor gegevens zijn wordt verderop uitgelegd). Door middel van dit bericht wil CAIW voldoen aan die verplichting. Dit is geen juridisch document. Het is informatief bedoeld. 


Consumenten en bedrijven vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun gegevens. Belangrijke aspecten van de privacy zijn wettelijk geregeld in de Telecommunicatiewet en in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. CAIW heeft in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden bepalingen opgenomen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om een dienst te kunnen leveren en factureren hebben we bepaalde gegevens van u persoonlijk of van uw bedrijf nodig. Wij vragen daarbij alleen om gegevens die we nodig hebben om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Daarnaast vragen we u als consument om in de ‘Mijn Caiway' omgeving vrijwillig enkele andere gegevens te verstrekken, die we gebruiken om u gericht te kunnen informeren. Artikel 10 van de Algemene Voorwaarden biedt ons de mogelijkheid om, als u daar toestemming voor hebt gegeven, uw gegevens aan anderen door te geven.

Tijdens het gebruik van onze internet- en telefonieproducten houden we bepaalde gegevens bij. Ook hier gaat het om gegevens die we nodig hebben voor de dienstverlening. Dit zijn de zogenaamde verkeersgegevens, gebruikt voor "het overbrengen van communicatie over een elektronische communicatienetwerk of voor de facturering ervan". Wij bewaren die gegevens drie maanden (internet) of zes maanden (telefonie). We geven de gegevens alleen door aan anderen als we een wettelijke verplichting hebben. Het gaat ons er daarbij niet om te weten wat u precies doet met internet of telefonie. Het gaat bij internet om gegevens over uw toegang tot internet en de hoeveelheid dataverkeer en bij telefonie om de informatie over de gesprekken. Deze gegevens gebruiken we bijvoorbeeld als er klachten zijn over de verbinding en om het gebruik af te kunnen rekenen of de betreffende Fair Use Policy toe te kunnen passen. Verder bewaken we de omvang van het verkeer van uw internet homepage en de omvang van uw internet mailbox. We registreren echter niet zaken als uw surf- en emailgedrag.

U dient zich wel te realiseren dat anderen op internet mogelijkheden hebben om van alles te registreren, zoals uw bezoeken aan websites. CAIW is terughoudend om u te benaderen met marktonderzoeken. U kunt als consument in de ‘Mijn Caiway' omgeving aangeven of u bereid bent om mee te werken aan zo'n onderzoek. We benaderen u niet namens derden en we geven, zoals eerder aangegeven, uw e-mailadres ook niet zomaar door. We kunnen u wel benaderen met informatie over onze producten.

CAIW Diensten B.V., 20-11-2007

 

Privacy verklaring van CAIW Diensten B.V. vanaf 1 april 2016

Deze privacyverklaring is van belang voor alle klanten die radio en televisie, internettoegang of vaste telefonie afnemen van CAIW Diensten BV. In deze privacyverklaring geven we aan hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. We zijn verplicht om u te informeren over hoe we met uw ‘verkeersgegevens’ omgaan (wat dat voor gegevens zijn wordt verderop uitgelegd). Door middel van deze verklaring wil CAIW voldoen aan die verplichting. Dit is geen juridisch document; het is vooral informatief bedoeld.

Consumenten vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun gegevens. Belangrijke aspecten van de privacy zijn wettelijk geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en in de Telecommunicatiewet. CAIW heeft in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden bepalingen opgenomen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Om een dienst te kunnen leveren en factureren hebben we bepaalde gegevens van u nodig. We vragen daarbij alleen om gegevens die we nodig hebben om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Daarnaast kunt u in de ‘Mijn Caiway’ omgeving, als u dat wilt, enkele aanvullende gegevens verstrekken, die we gebruiken om u gericht te kunnen informeren.

CAIW is terughoudend met het benaderen van klanten met marktonderzoeken. U kunt in de ‘Mijn Caiway' omgeving aangeven of u bereid bent om mee te werken aan zo'n onderzoek. We kunnen u wel informatie over onze producten sturen. We benaderen u niet namens derden en we geven uw e-mailadres niet door. Artikel 10 van de Algemene Voorwaarden biedt ons trouwens wel de mogelijkheid om uw gegevens aan anderen door te geven, maar alleen als u daar uw toestemming voor hebt gegeven.

Als u onze diensten, zoals IP televisie, internet of telefonie, gebruikt, houden we bepaalde gegevens bij. Ook hier gaat het om gegevens die we nodig hebben voor de dienstverlening; in dit geval gaat het echter om zogenaamde verkeersgegevens, die nodig zijn om de diensten goed te laten werken of om het gebruik in rekening te kunnen brengen.

In de meeste gevallen worden dergelijke gegevens direct gewist na gebruik maar een aantal gegevens bewaren we langer: zes maanden (internet) of twaalf maanden (telefonie). Het gaat ons er daarbij niet om te weten wat u precies doet met onze diensten Het gaat bij internet om gegevens over de toegang tot internet (zoals het IP adres), de hoeveelheid dataverkeer en het gebruik van mail. Bij telefonie gaat het om informatie over de gesprekken (de zogenaamde Call Detail Records met daarin het gekozen nummer en de gespreksduur). Deze gegevens gebruiken we om gespecificeerde telefoonrekeningen op te kunnen stellen, als er klachten zijn over de verbinding en om de Fair Use Policies toe te kunnen passen. Verder bewaken we de omvang van het verkeer van uw internet homepage en de omvang van uw mailbox. We registreren echter niet zaken als uw surf- en emailgedrag.

We geven uw verkeersgegevens alleen door aan anderen als we daarvoor een wettelijke verplichting hebben. Bij het gebruik van internet moet u zich wel realiseren dat anderen dan CAIW van alles kunnen registreren, zoals uw bezoeken aan websites.

CAIW Diensten B.V., 1-4-2016