Disclaimer


De interactieve diensten van Caiway zijn continu in ontwikkeling. Het kan dus voorkomen dat de mogelijkheden van deze diensten nog beperkt zijn. De gegevens over CAIW op deze website zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie over CAIW te verstrekken. Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is CAIW niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op websites waarnaar wordt verwezen. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op elk moment worden veranderd. Caiway biedt haar diensten aan voor particulier gebruik.

Copyright


Niets van deze website mag door derden worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier, hetzij op papier, hetzij digitaal, zonder voorafgaande toestemming van CAIW.


Voorinschrijven en bestellen


De aangegeven periode voor het doen van een voorinschrijving en de aangegeven startdatum voor levering van de diensten zijn onder voorbehoud. CAIW is daarbij afhankelijk van derden en kan zich genoodzaakt zien om van deze data af te wijken. Een glasaansluiting in je woning is noodzakelijk om van de diensten over glasvezel gebruik te kunnen maken.